Tionscadal Fáilte ar Líne

Is tionscadal é Fáilte ar Líne a bhfuil mar bhunaidhm aige cúrsaí ar líne faoin nGaeilge agus faoi chultúr na hÉireann a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí (glantosaitheoirí) timpeall na cruinne.

Na mórspriocanna atá ann:

  • Céim iomlán ar líne a fhorbairt de réir a chéile
  • Foghlaimeoirí a spreagadh le cuairt a thabhairt ar Éirinn agus ar na Gaeltachtaí
  • Obair i gcomhpháirt le hinstitiúidí idirnáisiúnta eile

Páirtnéirí an tionscadail:

Tá an tionscadal á chómhaoiniú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta mar chuid den Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge agus tá tacaíocht ag an tionscadal ón gCrannchur Náisiúnta fosta.

Mic léinn DCU

Cuidigh Linn

Ba mhaith linn an taithí foghlama is fearr is féidir a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí Fáilte ar Líne.

Chuige sin beidh eagrán faoi leith den chúrsa Irish 101 á rith againn san Earrach.

Táimid ag lorg foghlaimeoirí (glantosaitheoirí) a bheadh sásta cuidiú linn.

Déan teagmháil le Elaine Beirne, an té atá ag eagrú an taighde seo, más spéis leat breis eolais a fháil.

Elaine Beirne